พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2566


  • วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นำพานดอกไม้และพวงมาลัย น้อมบูชา นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม