กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม (Social Engineer) การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม


  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม (Social Engineer) การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินงานในกิจกรรม การประกวดข้อเสนอโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยแนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม