ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “AYUTTHAYA CITY PARK PRIDE FOR ALL”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณ Event Park C ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน “AYUTTHAYA CITY PARK PRIDE FOR ALL” จัดโดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยร่วมจัดขบวนพาเหรด ภายใต้ Concept : Pride of Ayothaya และกิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อนสิทธิ การยอมรับกลุ่ม LGBTQ และสิทธิความเท่าเทียม” การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เท่าเทียม การยอมรับกลุ่ม LGBTQ และสิทธิความเท่าเทียม แสดงพลังความหลากหลายจากสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงาน และ Celebrity Influencer ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 03-07-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร