ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการเปิดวีดิทัศน์แสดงประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสมร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิต จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมมอบของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 14-09-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร