ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 119 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม 2024-06-28-F0504