ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2567

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม 2024-06-27-F0147