ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฐมนิเทศและฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม 2023-08-20-F0732