การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งระดับชำนาญการ

Image

  • การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งระดับชำนาญการ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน สำนักงานอธิการบดี

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Oct 27, 2020     0 


GALLERY