การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

Image

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jun 29, 2023     1 


GALLERY