การประเมินทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี รอบเช้าวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

Image

  • การประเมินทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี รอบเช้าวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รอบบ่ายวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 13.30 - 15.30 น.

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Sep 15, 2022     7 


GALLERY