พิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2565

Image

  • วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jan 18, 2022     0 


GALLERY