งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2


  • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jul 26, 2562แฟ้มภาพกิจกรรม