ประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชน


  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jun 11, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม