ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นอุดมศึกษา รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นอุดมศึกษา รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นางสาวพรพรรณ บุญทัน และนางสาวศศิธร เลื่อมนรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานครฯ

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 17-08-2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร