รายละเอียด

image

อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก

การศึกษา

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8448

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย