รายละเอียด

image

อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ

การศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย