รายละเอียด

image

ดร.พัชราภร พูลบุญ

การศึกษา

  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8438

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย