รายละเอียด

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

การศึกษา

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย