รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

การศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8454

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย