ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

1 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 15:51:11

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 09:37:47

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:41:21

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:04:13

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:43:30

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

15 มกราคม 2564 เวลา 13:10:49

ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน"

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:21:21

ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:03:27

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 และขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:01:42

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:41:17

สูจิบัตร กีฬาสัมพันธ์ภายในฯ "๑๑๕ ปี ศรีอยุธยาเกมส์"

15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:12:36

เอกสารดำเนินการชมรมนักศึกษา 2562

27 กันยายน 2562 เวลา 13:47:22

การดำเนินการต่างๆ ในการขอผ่อนผันทหารฯ ปีการศึกษา 2562

12 กันยายน 2562 เวลา 16:49:48

เอกสารต่ออายุชมรมนักศึกษา 2562

12 กันยายน 2562 เวลา 12:06:02

เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

12 กันยายน 2562 เวลา 12:02:24

เปิดรับสมัคร “การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 (พี่ตรรก พี่อ๊อฟ)

28 สิงหาคม 2562 เวลา 16:28:36

นักศึกษาที่ได้รับเข็มเพชรราชภัฏ ให้นำเข็มติดแทนตุ้งติ้งหรือเข็มมหาลัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - นักศึกษาชาย ติดเข็มที่เนคไทแทนเข็มตุ้งติ้ง - นักศึกษาหญิง ติดแทนเข็มมหาวิทยาลัยบริเวณอกซ้าย ยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับเข็มเพชรราชภัฏทุกคนด้วยนะคะ

6 สิงหาคม 2562 เวลา 12:08:23

พบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาใหม่) และกำหนดการอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แสดงแถวที่ 61 to 90 of 79 (3 Pages)