ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

4 มกราคม 2567 เวลา 10:23:45

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหลักเกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัล สำหรับการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching)

26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:07:57

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ในรูปแบบคลิปสั้น TIKTOK

26 ตุลาคม 2566 เวลา 11:44:57

ตรวจสอบนักศึกษารหัส 163XXXXX ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

22 กันยายน 2566 เวลา 11:37:18

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) ประจำปีการศึกษา 2566

21 กันยายน 2566 เวลา 14:28:43

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

14 กันยายน 2566 เวลา 17:12:49

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"

12 กันยายน 2566 เวลา 14:56:50

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:13:17

ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

31 มกราคม 2566 เวลา 16:04:30

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

16 มกราคม 2566 เวลา 10:51:30

ประกาศ_หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

16 มกราคม 2566 เวลา 10:50:28

ประกาศ_การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:44:30

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

11 ตุลาคม 2565 เวลา 20:14:04

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 162XXXXX ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

28 กันยายน 2565 เวลา 13:55:04

ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม

23 กันยายน 2565 เวลา 10:51:02

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

23 กันยายน 2565 เวลา 10:44:44

ประกาศ_รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"

20 กันยายน 2565 เวลา 15:58:38

การขออนุญาตจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2565 เวลา 15:53:10

การสมัครขอรับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)

9 กันยายน 2565 เวลา 09:18:01

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดคลิปสั้นในโครงการ "ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2"

7 กันยายน 2565 เวลา 13:42:06

การขอจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:12:56

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:32

รายชื่อการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:43:33

กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:41

รายชื่อนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:57:49

ประกาศ_การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:45:37

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:05:49

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:03:56

คำสั่ง_แต่งตั้งสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 79 (3 Pages)