คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:38:26

กิจกรรม ARU SMART IDOL 2021 รอบตัดสิน ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจ ให้กับผู้เข้าประกวด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:37:53

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

15 มีนาคม 2565 เวลา 12:36:56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

14 มีนาคม 2565 เวลา 12:35:58

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4 มีนาคม 2565 เวลา 12:35:33

ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8

4 มีนาคม 2565 เวลา 12:35:05

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ”

1 มีนาคม 2565 เวลา 12:34:24

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยืมใช้รถจักรยาน (ฟรี) 1 คน 1 คัน ตลอดภาคการศึกษา ด่วน !!! มีจำนวนจำกัดเพียง 28 คัน เท่านั้น ยืมก่อนมีสิทธิใช้งานก่อน

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:55

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา เสนาะสวย ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:38

ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ในกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season 5” ณ วัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:26

ขอให้นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กรอกข้อมูลของนักศึกษาลงในแบบฟอร์ม

11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:28:00

กิจกรรมบรรยาย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:27:03

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:26:35

กิจกรรมบรรยาย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงบ่าย

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:24:32

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา คำคม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:19:51

กิจกรรมบรรยาย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:19:08

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:18:25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:17:35

ฟังการบรรยาย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:16:42

พิธีเปิด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฎิบัติการ (NCMAPE 2022) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:15:55

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนประทักษิน รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม ในวัอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 ถึง 16.30 น.

4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:15:11

ราชภัฏอยุธยาคว้าอันดับ 1 รางวัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559-2560

2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:13:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2 ARU : โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2565 เวลา 10:13:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 มกราคม 2565 เวลา 10:01:32

ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2564

13 ธันวาคม 2564 เวลา 16:23:18

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ฝนดาวตกเจมินิดส์

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:16:26

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน“ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13" ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:15:46

เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:01:59

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:49:18

ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:41:11

การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 41 (2 Pages)