คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิทยคอม

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฝูงนกกับเหยือกน้ำ จัดทำโดย นายกฤษณะชัย แก้วสุวรรณ์

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความหวังของต้นไม้ By นายสุทัศน์ พานงาม

ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัช จัดทำโดย สุนันทา ป้อมทอง

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง บริษัท เอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด จัดทำโดย สิริอนันต์ ชาติงาม

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022

Facebook