คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำหรับดูเรื่องร้องเรียน

ใช้ login เข้าใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัย (ติดต่อ 2741)

ศูนย์ดำรงค์ธรรม

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022