คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สวนพริก ทีมเกษตรศาสตร์ 1

โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สามบัณฑิต ทีมเกษตรศาสตร์ 2

การทำสบู่สมุนไพร (สบู่กลีเซอรีน) โดย สาว ๆ เกษตร

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022

Facebook