คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางการติดต่อ

30 กันยายน 2565 เวลา 09:02:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

25 เมษายน 2565 เวลา 13:21:59

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

ดูทั้งหมด

14 มีนาคม 2565 เวลา 10:03:47

วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2564 เวลา 16:13:59

วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

29 ตุลาคม 2564 เวลา 12:33:32

วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

6 ตุลาคม 2565 เวลา 11:18:04

แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:55

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา เสนาะสวย ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:38

ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ในกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season 5” ณ วัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:38:26

กิจกรรม ARU SMART IDOL 2021 รอบตัดสิน ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจ ให้กับผู้เข้าประกวด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:37:53

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

15 มีนาคม 2565 เวลา 12:36:56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

14 มีนาคม 2565 เวลา 12:35:58

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดูทั้งหมด

23 มกราคม 2566 เวลา 13:21:40

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:19:39

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:36

ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:14

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2565

9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:48:49

ประกาศเรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:27

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:10

ประกาศเรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด