สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียดหนังสือ คลิก!


กำหนดการจัดกิจกรรม

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 รายละเอียด คลิก!

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2565
  • ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรม

นิทรรศการ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการทางวิชาการ

ผู้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Contact Us

Location :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธา 13000

Call :

0-3524-5888