กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง (รดน้ำดำหัว)


  • กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง (รดน้ำดำหัว) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Apr 08, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม