กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2563


  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jul 02, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม