THE FACULTY OF EDUCATION

เสวนาเรื่อง "มอบองค์ความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"


  • ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง "มอบองค์ความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด #คณะครุศาสตร์ #ฐานราก66 #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Sep 01, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม