THE FACULTY OF EDUCATION

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตจบใหม่


  • บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Aug 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม