การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว


  • ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” ให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุงฯ 1 จำนวน 128

Posted by : Amnat Kaeophupha

ปรับปรุง : Jan 21, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม