พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"


  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ประกอบด้วย *เทเบิลเทนนิส -บุคคลชายเดี่ยว *เพาะกายและฟิตเนส - สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. *ปันจักสีลัต - บุคคลหญิงน้ำหนักมากกว่า 45 กก. ไม่เกิน 50 กก. *เทควันโด - บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. *หมากกระดาน - หมากฮอสบุคคลหญิง *มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทบุคคลชาย น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - รุ่นแบนตั้มเวทบุคคลชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. - รุ่นเวลเตอร์เวทบุคคลกชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. ไม่เกิน 67 กก. *กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร บุคคลชาย - วิ่ง 200 เมตร บุคคลชาย - วิ่งผลัด 4x100 เมตร ทีมชาย - กระโดดไกลหญิง - ทุ่มน้ำหนักชาย *ฟุตซอล (ชาย) *วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) *เปตอง (คู่ชาย/คู่หญิง/เดี่ยวหญิง/ทีม 3 คน ชาย/ทีม 3 คนหญิง)

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jan 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม