ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิกานต์ ขาวสอาด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"


  • ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิกานต์ ขาวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jan 28, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม