กิจกรรม “เปิดโลกชมรมนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565


  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกชมนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล จากศิลปินวง yes indeed เพื่อสมทบทุนค่ายอาสา โครงการ "คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา #12" ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก และอุปการะ โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยชมรมกล้า ป๊ะ ล่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์อาสา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านการจัดตั้งชมรมนักศึกษา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Sep 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม