กิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ประจำปีการศึกษา 2565


  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรม โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจกับนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2-5 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ได้ศึกษาเรียนรู้ อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก ด้วยการวิ่งชมโบราณสถาน พร้อมด้วยการสักการะวัดบรมพุทธาราม, สถานฝังศพปฐมจุฬาราชมนตรีเจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด),ศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณวัดพระราม และบึงพระราม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานอันล้ำค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ - ข่าว : สำเริง ภาคธรรม งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Aug 10, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม