คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020