คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกียรติบัตรที่ได้รับรางวัล

 1. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
 2. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 3. การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์
 4. การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
 6. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 9. การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์
 10. การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 11. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 12. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 13. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 14. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 15. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ผู้ควบคุม)
 17. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 18. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ผู้ควบคุม)