คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์ ที่ได้รับการรับรองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร "กระบวนการในการปลูกถั่วพุ่มเพื่อให้มีคุณภาพฝักและเมล็ดสูงสุด"


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร "กระบวนการในการปลูกถั่วพุ่มเพื่อให้มีคุณภาพฝักและเมล็ดสูงสุด"

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 01, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา