คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Sci Alumni Talk "พี่เก่า เล่าความหลัง ครั้งวัยเรียน" พูดคุยกับศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ


  • ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผ่านทาง Live Facebook ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาพูดคุยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเรียนการทำงาน โดยมี 1. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) รุ่นพี่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นปี 2541 2. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระนารายณ์ รุ่นพี่ ชีววิทยา รุ่นปี 2541 3. นายพชฎ นรสิงห์ อาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นพี่ ชีววิทยา รุ่นปี 2541 และผู้ดำเนินรายการ นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ รุ่นพี่ สาธารณสุขชุมชน รุ่นปี 2552 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องขอขอบพระคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Dec 23, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา