คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมชมปรากฏการณ์จันทรุปราตาเต็มดวง


  • กิจกรรมชมปรากฏการณ์จันทรุปราตาเต็มดวง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 -22.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 200 คน ขอบคุณ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติประธานเปิดกิจกรรม ขอบคุณ ผศ.อร่าม ชนะโชติให้เกียรติเป็นวิทยากร

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 08, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา