คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษารุ่นปี 2559 ครั้งสุดท้าย 100%


  • https://photos.app.goo.gl/WaXfumzAtkpemPHH7

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 04, 2019


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022