กิจกรรมในโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”