ที่มาของชื่อ จุฬาพัสตร์

เป็นการนำคำสองคำมารวมกัน คือ จุฬา + พัสตรา จึงเป็นที่มาของชื่อ จุฬาพัสตร์

จุฬา มาจาก ชื่อของวัดย่านอ่างทอง ซึ่งเดิม ชื่อวัดจุฬาโลก

พัสตรา ซึ่งหมายถึง ผ้า