• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th
Responsive image

CONTACT US


อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  0-3527-6580 ภายใน 2700, 2777
  it@aru.ac.th
  It-Aru

Information Technology Services

Card image cap


         ให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ กำจัดไวรัส และติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.2770, 2777
Card image cap


         ให้บริการรับแจ้งติดตั้งและซ่อมบำรุงอินเทอร์เน็ต Lan และ WiFi ใช้งานไม่ได้ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ใช้งานได้ปกติหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.2770, 2777
Card image cap


         ให้บริการขอดูภาพเหตุการณ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ หากมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ให้ผู้ขอใช้บริการนำยูเอสบีแฟลชไดรฟ์เพื่อเก็บข้อมูล สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.2770, 2777
Card image cap


         ให้บริการห้องประชุม อบรม จำนวน 50-400 ที่นั่ง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ
Card image cap


         แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Card image cap


         สถานที่ให้บริการ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.2770, 2777