โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Green Office)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน
วิดีทัศน์ทั้งหมด

ข่าวสารประจำวัน

10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:29:35

กิจกรรม "BIG CLEANING DAY" ครั้งที่ 1/2567

29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:31:57

อบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2566”

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:32:57

อบรมเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความตระหนักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”

29 เมษายน 2567 เวลา 17:13:46

การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 เมษายน 2567 เวลา 09:27:19

กิจกรรมตรวจปรเมิน 7ส

25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:13:46

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564

11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:04

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (ด้วยรูปแบบออนไลน์)

ดูทั้งหมด