โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Green Office)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน
วิดีทัศน์ทั้งหมด

ข่าวสารประจำวัน

25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:13:46

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564

11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:04

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (ด้วยรูปแบบออนไลน์)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30:24

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:13:53

ขอเชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:13:26

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:46

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

28 มิถุนายน 2564 เวลา 07:11:29

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ดูทั้งหมด