รายละเอียด

image

นางปาณิสรา ผดุงรัตน์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบริหารอุตสาหกรรม

อีเมล์ : panisara77@hotmail.com เบอร์โทร : 0891233665 เบอร์ภายใน : 1531