ติดต่อเรา

 • ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3532-2589
 • isc@aru.ac.th