ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3-2564


  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3-2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meetแฟ้มภาพกิจกรรม