English Camp


  • 22 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ กับกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมอาคาร100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ น้องๆน่ารักทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้พี่ๆหายเหนื่อยเลยครับ หน่วยงานอื่นสนใจเรายินดีจัดให้น้า แค่บอกมา เรายินดีช่วยคราบแฟ้มภาพกิจกรรม